Procenat kalkulator


Unesite vrijednosti:

Izračunavanje postotka je jedna od osnovnih matematičkih vještina koju svakodnevno koristimo u životu, bilo da radimo na poslu, kupujemo namirnice u trgovini ili izračunavamo popust na nekom proizvodu. U ovom članku ćemo se pobliže upoznati s načinima na koje možemo izračunati postotak i kako ga primijeniti u različitim situacijama.

Osnovni izračun postotka

Kada izračunavamo postotak, zapravo računamo koliko je jedan broj u odnosu na drugi izraženo u postocima. Najčešće koristimo postotke za prikazivanje dijela neke cjeline ili skupa, kao što je primjerice prikazivanje udjela poreza u ukupnom prihodu države.

Da bismo izračunali postotak, potrebno je prvo odrediti koja je vrijednost 100%. Nakon toga, za izračunavanje postotka određene vrijednosti, tu vrijednost podijelimo sa vrijednošću 100% i pomnožimo s brojem postotka koji želimo izračunati. Formula za izračunavanje postotka glasi:

Postotak = (vrijednost / 100%) x broj postotka

Primjerice, ako želimo izračunati koliki je postotak od 200 eura vrijednosti 50 eura, koristit ćemo formulu:

Postotak = (50 / 200) x 100% = 25%

Dakle, vrijednost od 50 eura čini 25% od ukupne vrijednosti od 200 eura.

Izračunavanje postotka promjene

Osim izračunavanja postotka određene vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost, često se koristi i izračunavanje postotka promjene. To je korisno za praćenje rasta ili pada vrijednosti nekog podatka u vremenu, primjerice cijene neke dionice na burzi ili prihoda nekog poduzeća.

Izračunavanje postotka promjene je zapravo izračunavanje postotka razlike između dvije vrijednosti u odnosu na prvobitnu vrijednost. Formula za izračunavanje postotka promjene glasi:

Postotak promjene = ((nova vrijednost – stara vrijednost) / stara vrijednost) x 100%

Primjerice, ako je cijena dionice neke firme prije mjesec dana bila 100 eura, a sada je 120 eura izračunat ćemo postotak promjene na sljedeći način:

Postotak promjene = ((120 – 100) / 100) x 100% = 20%

Dakle, cijena dionice se povećala za 20% u odnosu na prvobitnu vrijednost od 100 eura.

Primjena postotka u svakodnevnom životu

Kao što smo već spomenuli, postotak se često koristi u svakodnevnom životu. Primjerice, kada kupujemo neki proizvod koji je na popustu, često nam je naznačen postotak popusta. Kako bismo izračunali koliko ćemo zapravo platiti za taj proizvod, potrebno je primijeniti formulu za izračunavanje postotka popusta.

Primjerice, ako je neki proizvod na popustu od 20%, a njegova redovna cijena iznosi 100 eura, izračunat ćemo koliko ćemo zapravo platiti na sljedeći način:

Iznos popusta = 20% od 100 eura = 20 eura

Nova cijena proizvoda = redovna cijena – iznos popusta = 100 eura – 20 eura = 80 eura

Dakle, za proizvod koji je na popustu od 20%, platit ćemo 80 eura umjesto redovne cijene od 100 eura.

Postotak se također koristi i za izračunavanje kamata na kredite ili štednju, za prikazivanje udjela neke vrste hrane u prehrani, za izračunavanje postotka rasta ili pada nekog ekonomskog pokazatelja poput inflacije ili BDP-a, te za mnoge druge svrhe.

Kao što smo vidjeli, izračunavanje postotka je jednostavan matematički postupak koji nam pomaže u razumijevanju različitih količina u odnosu na cjelinu ili neku prvobitnu vrijednost. Važno je poznavati osnovne formule za izračunavanje postotka, kao i primjenu postotka u različitim situacijama u svakodnevnom životu. Nadamo se da smo vam u ovom članku uspjeli približiti ovu korisnu matematičku vještinu na zanimljiv i razumljiv način. Sada je vrijeme da počnete primjenjivati svoje znanje o postotku u svakodnevnom životu i olakšate sebi računanje raznih količina i vrijednosti!


What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL