Dječiji dodatak u Austriji: Sve što trebate znati o porodičnim doprinosima


Dječiji Dodatak u Austriji
Dječiji Dodatak u Austriji

Dobrodošli u uzbudljivu avanturu kroz svijet austrijskih dečijih dodataka! Ako ste roditelj u Austriji ili planirate da postanete, vjerovatno ste čuli za ovu fantastičnu podršku koju država pruža porodicama. U ovom članku, istražićemo sve što trebate znati o dječijim dodacima u Austriji, od uslova za dobijanje do visine naknada i mnogo više. Bez obzira da li ste već roditelj ili tek razmišljate o proširenju porodice, ovo je vodič za vas!

Roditelji Imaju Pravo na Porodični Dodatak

Ako ste trajno i zakonito nastanjeni u Austriji ili je Austrija vaš centar života i vaše dijete živi sa vama u istom domaćinstvu, ili ako vi uglavnom izdržavate dijete, imate pravo na porodični dodatak. Ovo pravo se odnosi na biološku djecu, usvojenu djecu, dječicu iz hraniteljskih porodica, pa čak i unuke. Važno je napomenuti da postoji i pravo na porodični dodatak bez obzira na zaposlenje ili prihod roditelja. Međutim, u osnovi, pravo na porodični dodatak se stiče samo za djecu koja trajno borave u Austriji.

Evropske Regulacije u Prekograničnim Slučajevima

U slučajevima prekograničnih porodica unutar EU, primjenjuju se posebni evropski propisi na isplatu porodičnih dodataka. Ovo je važno zapamtiti ako ste dio međunarodne porodice.

Ko Ima Pravo na Porodični Dodatak?

Pravo na porodični dodatak imaju roditelji, bake i deke, usvojitelji ili hranitelji, kao i samo dijete pod određenim uslovima.

Povrat Poreza na PDV za državljane trećih zemalja u Austriji

Visina Porodičnog Dodatka u 2023. godini

Visina porodičnog dodatka varira u zavisnosti od uzrasta djeteta. Evo opštih iznosa porodičnog dodatka za 2023. godinu po djetetu i mjesecu:

Besplatno saznajte najnovije informacije o Austriji

 • Za novorođenčad: 120,6 eura
 • Za djecu stariju od 3 godine: 129 eura
 • Za djecu stariju od 10 godina: 149,7 eura
 • Za djecu stariju od 19 godina: 174,7 eura

Ukupni mjesečni iznos porodičnog dodatka povećava se dodatkom za braću i sestre za svako dijete. Evo iznosa koji se dodaju na osnovni mjesečni porodični dodatak:

 • Za dvoje djece: 7,5 eura po djetetu
 • Za troje djece: 18,4 eura po djetetu
 • Za četvero djece: 28 eura po djetetu
 • Za petero djece: 33,9 eura po djetetu
 • Za šestero djece: 37,8 eura po djetetu
 • Za sedmero ili više djece: 55 eura po djetetu

Porodični dodatak može se dodjeliti i djeci koja postanu punoljetna do navršenih 24 godine ako su u stručnom osposobljavanju. Za studente, potreban je upis na obrazovnoj instituciji. Postoje i neki rijetki razlozi koji mogu dovesti do produženja prava na porodični dodatak do navršenih 25 godina, na primjer, služenje vojnog ili civilnog roka ili djeca sa teškim invaliditetom.

Važno je napomenuti da nema prava na porodični dodatak tokom vojnog ili civilnog roka, kao i za djecu za koju su bivši supružnici obavezni da plaćaju izdržavanje.

Podnošenje zahtijeva za Porodični Dodatak

Zahtijev za porodični dodatak mora se podnijeti poreskoj upravi (Finanzamt Österreich). Preporučuje se da se ovaj postupak obavi što prije kako biste obezbjedili neprekidan pristup ovim važnim sredstvima.

Deficitarna Zanimanja u Austriji 2024

Dodatak za djecu sa Teškim Invaliditetom

Djeci sa teškim invaliditetom isplaćuje se povećani iznos od 164,9 eura mjesečno, dodatno uz osnovni porodični dodatak.

Naknada za Početak Škole

Naknada za početak škole u iznosu od 105,8 eura dodjeljuje se za svako dijete između 6 i 15 godina. Ova naknada se isplaćuje zajedno sa porodičnim dodatkom za mjesec avgust.

Porezni Kredit za djecu

Porezni kredit za djecu (“Kinderabsetzbetrag”) prenosi se zajedno sa porodičnim dodatkom bez potrebe za posebnim zahtjevom. Ovo nije doslovno dodatak, već fiskalna mjera koja se isplaćuje svim roditeljima koji imaju pravo na porodični dodatak. Visina poreznog kredita za djecu iznosi 61,8 eura po djetetu mjesečno.

Kompensacija za Finansijski Teret Porodice

Austrijski sistem kompenzacije za finansijski teret porodice koncipiran je kao horizontalna struktura kompenzacije, što znači da se postiže ravnoteža između roditelja koji su dužni da izdržavaju svoju djecu i osoba bez obaveza izdržavanja. Cilj je nadoknaditi troškove izdržavanja djece.

Centralni finansijski instrument je Fond za Izjednačavanje Tereta Porodice. Pravni osnov obezbjeđuje Zakon o Izjednačavanju Tereta Porodice iz 1967. godine.

Porodične pogodnosti u obliku finansijskih davanja i davanja u prirodi, kao i nadoknade različitih troškova, obezbjeđuju se iz Fonda za Izjednačavanje Tereta Porodice.

Zaključak

Dječiji dodatak u Austriji pruža izuzetnu podršku porodicama i pomaže u izjednačavanju finansijskog tereta koji donosi odgajanje djece. Bez obzira na vašu trenutnu situaciju, budite sigurni da su vam na raspolaganju sredstva i resursi kako biste obezbjedili sretno i zdravo djetinjstvo za vašu djecu.

Često Postavljana Pitanja

 1. Ko ima pravo na porodični dodatak u Austriji?
  • Roditelji, bake i deke, usvojitelji ili hranitelji, kao i djeca, imaju pravo na porodični dodatak ako ispunjavaju određene uslove. To uključuje trajni boravak u Austriji i zajedničko domaćinstvo sa djetetom ili pružanje glavnog izdržavanja.
 2. Kako se određuje visina porodičnog dodatka?
  • Visina porodičnog dodatka zavisi od uzrasta djeteta. Što je dijete starije, to je i iznos dodatka veći. Takođe, iznos se povećava sa brojem djece u porodici.
 3. Kako se podnosi zahtijev za porodični dodatak?
  Zahtijev za porodični dodatak mora se podnijeti poreskoj upravi (Finanzamt Österreich). Preporučuje se da se ovaj postupak obavi što prije kako biste obezbjedili neprekidan pristup ovim važnim sredstvima.

Izvori:

 1. Zakon o Porodičnom Dodatku – Austrijsko Ministarstvo Finansija
 2. Porodični Dodatak – Službena Informativna Stranica Republike Austrije
 3. Priručnik za Porodični Dodatak – Austrijski Savez za Porodice

Čitaj Više


What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL