Boravak u EU sa Bosanskim Pasošem


Boravak u EU sa Bosanskim Pasošem
Boravak u EU sa Bosanskim Pasošem

U ovom članku ćemo se fokusirati na putne isprave za članove porodice koji nisu državljani države članice EU-a i koji putuju u EU. Kao građanin EU-a imate pravo putovati sa svojom užom porodicom(supružnik, djeca, uzdržavani roditelji ili uzdržavani djed i nana koji nisu građani EU-a) u zemlju EU-a čiji niste državljanin. Ukoliko ste se preselili u drugu zemlju EU-a, oni vam se mogu pridružiti. Ovi se propisi primjenjuju i na vašeg registriranog partnera koji nije građanin EU-a ako se u zemlji u koju putujete registrirano partnerstvo smatra istovjetnim bračnoj zajednici.

Članovi šire porodice koji nisu građani EU-a, kao što su braća i sestre, bratići i sestrične, stričevi i strine, ujaci i ujne, tetci i tetke, te vaš registrirani partner koji nije građanin EU-a (u zemljama u kojima se registrirano partnerstvo ne smatra istovjetnim bračnoj zajednici) mogu pod određenim uvjetima imati pravo na to da im se olakša ulazak u zemlju ako putuju s vama ili vam se pridružuju u drugoj zemlji EU-a. Zemlje EU-a ne moraju priznati to pravo, ali su dužne barem razmotriti zahtjev.

Praznici u Njemačkoj 2023: Svi Datumi

Kako bi vaši članovi porodice koji nisu državljani EU-a mogli putovati s vama, moraju sa sobom u svakom trenutku imati valjan pasoš, a ovisno o zemlji iz koje dolaze, možda će morati pokazati i ulaznu vizu na granici. Državljani određenih zemalja ne trebaju vizu za posjetu EU-u koji traje najviše tri mjeseca. Popis zemalja čiji državljani moraju imati vizu za putovanje u Irsku donekle se razlikuje od ostalih zemalja EU-a. Stoga, na vrijeme se obratite konzulatu ili veleposlanstvu zemlje u koju putujete i saznajte koje će dokumente članovi vaše porodice koji nisu državljani EU-a morati pokazati na granici.

Informišite se o pravima boravka članova vaše porodice koji nisu državljani EU-a ako se s vama sele u drugu zemlju EU-a. Ovaj korak je jako bitan kako bi se izbjegli problemi prilikom boravka u drugoj zemlji EU-a.

Trebaju li članovi vaše porodice koji nisu državljani EU-a vizu?

Član vaše porodice koji nije državljan EU-a može pomoću upitnika koji se nalazi na službenim stranicama EU-a provjeriti treba li im ulazna viza za zemlju u koju putuju. Ukoliko im je potrebna ulazna viza, trebaju je prethodno zatražiti od konzulata ili veleposlanstva zemlje u koju žele putovati. Ukoliko putuju s vama ili će vam se pridružiti u drugoj zemlji EU-a, njihov se zahtjev obrađuje brzo i besplatno. Zemlje schengenskog područja trebale bi izdati vizu u roku od 15 dana, osim u rijetkim slučajevima, u kojima bi nadležna tijela trebala obrazložiti svoju odluku. Sve ostale zemlje (Bugarska, Cipar, Irska, Rumunjska) trebale bi izdati vizu što je prije moguće.

Član vaše porodice koji nije državljan EU-a trebao bi u zahtjevu za vizu jasno istaknuti da se prijavljuje za ulaznu vizu kao član porodice mobilnog građanina EU-a kako mu se ne bi izdala pogrešna vrsta vize i naplatila pristojba.

Zahtjev za vizu – popratni dokumenti

Član vaše porodice koji nije državljan EU-a zahtjevu za vizu mora priložiti sljedeće dokumente:

  • Valjan pasoš kao dokaz identiteta i nacionalnosti
  • Dokument kojim dokazuje porodične veze s građaninom EU-a (npr. vjenčani list, rodni list itd.) te uzdržavani odnos (ako je potrebno)
  • Dokaz da dotični građanin EU-a već živi u zemlji domaćinu (ako mu se član porodice pridružuje)
  • Izjavu da će putovati u paru (ako je član porodice u pratnji građanina EU-a).

Ovaj je popis potpun: od člana vaše porodice koji nije državljan EU-a ne mogu se tražiti drugi dokumenti koje treba priložiti zahtjevu.

(Vize izdane u zemlji koja pripada schengenskom području vrijede za sve zemlje u tom području.)

Dolazak na granicu bez ulazne vize

Preporučljivo je da se vaši članovi porodice koji nisu državljani EU-a informišu i imaju sve potrebne dokumente prije putovanja. Međutim, ako na granicu dođu s pasošem, ali bez ulazne vize, granične službe trebale bi im dati priliku da na drugi način dokažu da su članovi porodice mobilnog građanina EU-a. To mogu učiniti davanjem na uvid dokaza o svom identitetu i porodičnim vezama s građaninom EU-a (na primjer vjenčani ili rodni list) te dokaza da se pridružuju građaninu EU-a ili su u njegovoj pratnji (na primjer, dokaz da građanin EU-a već živi u zemlji u kojoj se traži ulazak). Ako to uspiju dokazati, ulazna viza trebala bi im se izdati na licu mjesta.

Ako vaši članovi porodice imaju poteškoća s dobivanjem vize, možete se obratiti službi za pomoć koja je dostupna na službenim stranicama EU-a.

Odbijanje ulaska

U iznimno rijetkim slučajevima zemlja EU-a može odbiti ulazak vama ili članovima vaše porodice zbog “javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja”. U tom slučaju, nadležna tijela moraju dokazati da vi ili članovi vaše porodice predstavljate “stvarnu, trenutačnu i dostatno ozbiljnu prijetnju”.

Odluku u kojoj se navode svi razlozi odbijanja ulaska te upute kako i do kada se na nju možete žaliti imate pravo dobiti u pisanom obliku.

Zaključak: Boravak u EU sa Bosanskim Pasošem

Putovanje s članovima porodice koji nisu državljani EU-a može biti složeno i zahtijeva dobru pripremu. Važno je provjeriti trebaju li oni vizu za zemlju u koju putujete i pravila koja se primjenjuju na granici. Potrebno je prikupiti sve potrebne dokumente i priložiti ih uz zahtjev za vizu. Ako na granicu dođu bez ulazne vize, važno je da imaju dokaze o rodbinskim vezama i pridruživanju građaninu EU-a. U iznimno rijetkim slučajevima, zemlja EU-a može odbiti ulazak zbog javnog poretka, sigurnosti ili zdravlja, no u tom slučaju imate pravo na žalbu. Važno je provjeriti pravila i propise prije putovanja kako biste se izbjegli nepotrebne neugodnosti.

Čitaj Više


What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL