Povrat poreza u Njemačkoj


Kako zatražiti povrat poreza u Njemačkoj
Kako zatražiti povrat poreza u Njemačkoj

Približava se vrijeme za podnošenje godišnje porezne prijave u Njemačkoj, a mnogi se pitaju kako se može zatražiti povrat poreza. U ovom članku ćemo odgovoriti na pitanja vezana uz povrat poreza u Njemačkoj, poput toga ko ima pravo na povrat, koliko se može dobiti povrata, koji su rokovi za podnošenje porezne prijave te koji su dokumenti potrebni.

Zašto podnijeti poreznu prijavu u Njemačkoj?

Mnogi se pitaju zašto uopće treba podnijeti poreznu prijavu u Njemačkoj ako je u Hrvatskoj to jednostavno riješeno te država automatski vraća preplaćeni porez. U Njemačkoj stvari stoje drugačije, stoga se mnogi naši ljudi suzdržavaju od podnošenja porezne prijave u strahu od kompliciranog procesa te u strahu da će morati plaćati porez umjesto da dobiju povrat. Međutim, statistički podaci pokazuju da 9 od 10 osoba dobije povrat poreza u Njemačkoj.

Koliki je povrat poreza u Njemačkoj?

Povrat poreza u Njemačkoj ovisi o mnogim faktorima, poput visine zarade, poreznog razreda, troškova tijekom godine i slično. Prema podacima federalnog ureda za statistiku u Njemačkoj, prosječni povrat poreza je oko 1051 €, što je prilično visoka svota. Za neke ljude to je čak i više od pola plaće neto. Stoga, isplati se podnijeti poreznu prijavu u Njemačkoj kako biste dobili svoj povrat poreza.

Kako se računa povrat poreza u Njemačkoj?

Izračun povrata poreza u Njemačkoj može biti prilično složen proces te ovisi o mnogim faktorima. U osnovi, povrat poreza izračunava se kao razlika između iznosa poreza koji ste platili tokom godine i iznosa poreza koji zapravo dugujete. Ako ste platili više poreza nego što dugujete, imate pravo na povrat. Najbolje je obratiti se poreznom savjetniku ili Finanzamtu kako bi dobili tačan izračun povrata poreza.

Koji su rokovi za podnošenje porezne prijave u Njemačkoj?

Jedna od glavnih briga kod podnošenja porezne prijave u Njemačkoj su rokovi. Ako nikada prije niste podnijeli poreznu prijavu, imate 4 godine da je pošaljete. To znači da možete zatražiti povrat poreza za prethodne četiri godine. Ako ste dužni podnijeti poreznu prijavu, generalno je rok do 31.7. iduće godine.

Međutim, zbog korona krize i preopterećenja države sa zahtjevima, rok za podnošenje porezne prijave za 2021. godinu produžen je do 31.10.2022. za sve osobe koje same predaju zahtjev. Osobe koje traže povrat poreza preko Steuerberatera ili Lohnsteuerhilfe mogu to učiniti do 31.8.2023.

Besplatno saznajte najnovije informacije o Njemačkoj

Koliko dugo se čeka na povrat poreza u Njemačkoj?

Nakon što ste podnijeli poreznu prijavu, potrebno je 8 do 12 sedmica da vam porezna uprava obradi zahtjev i isplati novac na vaš bankovni račun. U nekim slučajevima, ovaj proces može potrajati i duže, posebno ako su vaši zahtjevi komplicirani.

Ko sve mora podnijeti poreznu prijavu u Njemačkoj?

Mnogi ljudi nisu sigurni jesu li dužni podnijeti poreznu prijavu u Njemačkoj. U nastavku su navedeni uvjeti koji zahtijevaju podnošenje porezne prijave:

 • Ako ste se vjenčali i promijenili poreznu klasu
 • Ako primate Mutterschaftsgeld, Elterngeld ili bolovanje plaćeno od strane osiguranja (sva primanja ako su viša od 410 €)
 • Ako ste se razveli i bivši se supružnik vjenčao iste godine
 • Ako imate više od jednog poslodavca u isto vrijeme (ne računajući Minijob)
 • Ako je Finanzamt odobrio Freibetrag na poreznu prijavu pri zapošljavanju
 • Ako ste samozaposleni ili ste u mirovini većoj od 1500 €

Važno je napomenuti da su sve osobe koje su u 2021. godini bile na Kurzarbeitu i primale više od 410 € mjesečno dužne podnijeti poreznu prijavu. Ako to ne naprave, Finanzamt im može dodati poreze za kašnjenje prilikom plaćanja poreza.

Koji su dokumenti potrebni za podnošenje porezne prijave u Njemačkoj?

Za podnošenje porezne prijave u Njemačkoj, potrebno je pripremiti razne dokumente. U nastavku su navedeni neki od najvažnijih dokumenata koji su vam potrebni:

 1. Steuer-Identifikationsnummer: Steuer-ID je jedinstveni broj koji dodjeljuje porezna uprava u Njemačkoj. Ovaj broj se koristi za identifikaciju pojedinca u poreznom sistemu.
 2. Godišnja porezna prijava: Porezna prijava (Steuererklärung) je obrazac koji se koristi za prijavu poreza na dohodak i zahtjev za povratom poreza. Ovaj obrazac možete dobiti u poreznoj upravi, preuzeti na njihovoj web stranici ili zatražiti od poreznog savjetnika.
 3. Potvrde o plaćenim porezima: Potrebno je priložiti sve potvrde o plaćenim porezima za proteklu godinu. Ove potvrde uključuju potvrdu o plaćenim porezima na dohodak, potvrdu o plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i potvrdu o plaćenom porezu na kapitalnu dobit.
 4. Potvrda o primanjima: Potrebno je priložiti potvrdu o primanjima (Lohnabrechnung) od svih poslodavaca za proteklu godinu. Ova potvrda sadrži informacije o vašoj plaći, doprinosima za socijalno osiguranje i porezu na dohodak.
 5. Potvrda o troškovima: Ako ste tokom godine imali određene troškove koji se mogu odbiti od porezne osnovice, potrebno je priložiti potvrdu o tim troškovima. Ovo uključuje potvrde o donacijama, troškovima putovanja, troškovima studija i slično.

Prednosti korištenja poreznog savjetnika

Postoji mnogo prednosti korištenja poreznog savjetnika za povrat poreza u Njemačkoj:

 1. Ekspertno znanje: Porezni savjetnici su obučeni i educirani za rad s poreznim sistemom Njemačke. Oni su upoznati sa svim poreznim zakonima i propisima, što im omogućuje da vam pomognu u maksimiziranju vašeg povrata poreza i izbjegavanju kazni.
 2. Ušteda vremena: Podnošenje porezne prijave može biti dugotrajan i zamoran proces. Porezni savjetnik će se pobrinuti za sve korake procesa za vas, što vam omogućuje da uštedite vrijeme i izbjegnete stres.
 3. Smanjenje rizika od grešaka: Ako napravite grešku u podnošenju porezne prijave, možete biti podložni kaznama i kamatama. Porezni savjetnik će se pobrinuti da su sve informacije u vašoj poreznoj prijavi tačne i da se podnosi u skladu sa zakonskim propisima.
 4. Maksimiziranje povrata poreza: Porezni savjetnik će iskoristiti sve mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju kako bi vam osigurao maksimalni povrat poreza. To može uključivati iskorištavanje određenih olakšica ili odbitaka poreza na dohodak.

Čitaj Više


What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL