Bosanski advokati u Njemačkoj


Bosanski advokati u Njemačkoj
Bosanski advokati u Njemačkoj

Bosanski advokati u Njemačkoj su dobro poznati po svojim pravnim uslugama i efikasnom savjetovanju. U ovom članku, upoznat ćete tri poznata bosanska advokata u Njemačkoj i kako mogu pomoći u vašim pravnim potrebama.

Kasim Rasidovic

Kasim Rasidovic je rođen 1964. godine u Zvorniku, Bosna i Hercegovina. Nakon završetka studija prava na sarajevskom univerzitetu 1987. godine, postao je aktivan u bosanskoj liberalnoj stranci do početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. Kasnije iste godine preselio se u Njemačku. Nakon završetka studija prava na univerzitetu Heinrich Heine u Düsseldorf-u, stekao je dozvolu kao priznati tumač i prevodilac.

Također je dobio registraciju kod Višeg suda da može kao Rechtsbeistand zastupati u pravu svih zemalja naslijednica bivše Jugoslavije. Kasim ima više od 20 godina iskustva u pružanju pravnih usluga u Njemačkoj, uključujući zastupanje u socijalnim pitanjima, penzionim pravima i pravima prilikom nesreća na poslu i poslovnih oboljenja. Danas radi kao nezavisni pravni savjetnik i zastupnik u Njemačkoj.

Edin Koca

Kancelarija Koca osnovana je 2007. godine. Kao internacionalno orijentisana kancelarija, pruža kompletnu i efikasnu pravnu uslugu, savjetovanje i zastupanje u svim sudskim civilnim i krivičnim postupcima (osim pred BGH u civilnim stvarima) i pred svim državnim organima. Kancelarija Koca pruža sveobuhvatno savjetovanje na njemačkom, engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Uslugama koje nude obuhvaćaju razne pravne oblasti, uključujući radno pravo, imigraciono pravo, porodično pravo, krivično pravo i mnoge druge. Klijentima pružaju individualan pristup, čime se postiže najbolji mogući ishod za njihov slučaj.

Anđelka Husnjak

Anđelka Husnjak je priznati advokat sa bogatim iskustvom u predstavljanju klijenata u sudskim postupcima i pred državnim institucijama. Njen fokus je na pružanju pravnih usluga i savjeta vezano za stjecanje njemačkog državljanstva, prava za strance, azila i radnog prava. Rođena i odrasla u Njemačkoj, Anđelka ima razumijevanje za kulturološke razlike i poseban pristup svojim klijentima. Kroz dugogodišnji rad u Administrativnoj upravi okruga Minhen (Kreisverwaltungsreferat-KVR) u uredu za strance (Ausländerbehörde), stekla je neprocjenjivo iskustvo u radu sa relevantnim birokratskim strukturama. Anđelka je poznata po svojoj ekspeditivnosti, odgovornosti i poštivanju prema svojim klijentima.

Kako bosanski advokati u Njemačkoj mogu pomoći

Bosanski advokati u Njemačkoj nude pravne usluge i savjetovanje u različitim pravnim oblastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Besplatno saznajte najnovije informacije o Njemačkoj

Imigraciono pravo

Bosanski advokati u Njemačkoj pružaju savjete i zastupanje u pitanjima vezanim za imigraciono pravo, uključujući useljavanje, boravišnu dozvolu, azil i druge imigracione procedure. Oni vam mogu pomoći da se pripremite za intervju sa imigracionim vlastima, da prikupite potrebne dokumente i da se pozabavite bilo kojim drugim pitanjem koje se može pojaviti u vezi sa vašim statusom u Njemačkoj.

Radno pravo

Bosanski advokati u Njemačkoj nude pravnu pomoć u pitanjima vezanim za radno pravo, uključujući ugovore o radu, raskid ugovora, naknade za rad, poreze i osiguranje. Oni mogu pomoći i u pitanjima vezanim za zlostavljanje na radnom mjestu, diskriminaciju i druge slične situacije.

Porodično pravo

Bosanski advokati u Njemačkoj mogu pomoći u pitanjima vezanim za porodično pravo, kao što su razvod, starateljstvo nad djecom, alimentacija i ostali aspekti koji se tiču porodičnog života.

Krivično pravo

Bosanski advokati u Njemačkoj pružaju zastupanje u krivičnim postupcima, kao i savjetovanje u svim pitanjima vezanim za krivično pravo. Oni će vam pomoći da razumijete vaša prava, postupke koji se odvijaju u sudu i da se pripremite za slučaj.

Ostala pravna pitanja

Bosanski advokati u Njemačkoj pružaju i savjetovanje i zastupanje u ostalim pravnim pitanjima, kao što su pravo na nasljedstvo, građansko pravo, pravo intelektualne svojine, i druge slične oblasti.

Bosanski advokati u Njemačkoj su poznati po svojim pravnim uslugama i efikasnom savjetovanju. Kasim Rasidovic, Edin Koca i Anđelka Husnjak su samo neki od mnogih bosanskih advokata u Njemačkoj koji nude usluge u različitim pravnim oblastima. Bez obzira na vaše pravne potrebe, bosanski advokati u Njemačkoj su tu da vam pomognu i pruže kvalitetno i efikasno savjetovanje i zastupanje.

Čitaj Više


What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL