Šta se dešava ako prekoračite 90-dnevno ograničenje u Austriji?


Posjetioci Austrije iz određenih zemalja van EU podliježu pravilu od 90 dana, prema kojem mogu boraviti samo 90 dana u periodu od 180 dana. Ali koliko se strogo ovo pravilo primjenjuje – i šta se dešava ako prekoračite dozvoljeni rok?

Za neke državljane van EU – što od januara 2021. uključuje britanske državljane – pravilo od 90 dana ograničava koliko dugo možete boraviti u Austriji u periodu od 180 dana bez vize ili boravišne dozvole.

Pravilo od 90 dana ne odnosi se na građane EU sa pasošem ili strance sa boravišnom kartom u Austriji.

Možete koristiti “short-stay” kalkulator Evropske komisije za vizu da biste vidjeli koliko dana vam je preostalo pod Schengen “short-stay” vizom.

Pravila za kupovinu nekretnina za međunarodne rezidente u Austriji

Koje su posljedice za prekoračenje roka?

Ako provedete više od 90 dana u EU ili Šengenskoj zoni bez vize ili boravišne dozvole, tada ste zvanično prekoračili dozvoljeni rok.

Besplatno saznajte najnovije informacije o Austriji

I za razliku od vremena kada su granične kontrole bile samo čuvari sa pečatom, savremena tehnologija znači da se svi pasoši skeniraju (bilo da to radite vi ili granični čuvar) prilikom ulaska i izlaska iz EU – što znači da je očigledno ko je prekoračio dozvoljeni rok i nemoguće se provući neprimećeno.

Zvanično gledano, EU ima niz mogućih kazni za prekoračenje roka, mada, u praksi, neke zemlje su strože od drugih.

Austrija je istorijski bila manje blagonaklona članica EU kada su u pitanju kazne i sankcije, i dobijanje određene fleksibilnosti ili produženje vize može biti komplikovano.

Tehnički gledano, bilo ko ko prekorači pravilo od 90 dana u nekoj zemlji EU može, u teoriji, biti podložan sljedećim kaznama:

Kazne – kazne se mogu izreći uz druge sankcije i variraju u zavisnosti od zemlje.

Deportacija – ako prekoračite rok, zemlje EU imaju pravo da vas deportuju ili vam daju određeni broj dana da napustite zemlju.

Međutim, u praksi, deportacija je rijetka za ljude koji ne rade ili ne koriste socijalne benefite: umjesto toga, obično im se savjetuje da što prije napuste zemlju.

Zabrana ulaska – zemlje EU mogu uvesti potpunu zabranu ponovnog ulaska, obično na period od tri godine, mada može biti i duže.

Potpuna zabrana obično se primjenjuje samo za osobe koje su prekoračile rok za značajan period ili su prekršile zakon tokom prekoračenja.

Zatvorske kazne – u izuzetno rijetkim slučajevima, osobe koje prekorače rok svoje vize mogu se suočiti sa zatvorskom kaznom do godinu dana.

Međutim, za to bi vjerovatno bili uključeni otežavajući faktori poput rada nekoliko mjeseci ili počinjenja krivičnog djela tokom boravka u zemlji.

Zašto rastuće cijene nekretnina u Austriji izazivaju zabrinutost

Koje su posljedice prekoračenja roka od 90 dana u Austriji?

Iako su gore navedena pravila i kazne primenjive na cijeloj teritoriji EU, svaka članica ima autonomiju da ih primjenjuje po sopstvenom nahođenju.

Austrija može biti prilično stroga. Ljudi mogu biti suočeni sa novčanim kaznama i zabranom ulaska, mada deportacija (na njemačkom jeziku, Abschiebung) se obično rezerviše za slučajeve kada osoba ne napusti zemlju dobrovoljno i “na vrijeme”.

Odluke se donose na individualnoj osnovi i osobe koje se pridržavaju konačne odluke o povratku unutar postavljenog roka obično imaju manje problema od onih koji to ne čine.

Zakon dozvoljava Austriji da izda nalog za deportaciju i zabranu ulaska, kao i da naloži osobi da “se smjesti u savezne distrikte koje odredi savezni ured do odlaska”.

Austrija se suočava sa mnogim problemima i kontroverzama u vezi sa nelegalnom migracijom, ali većina slučajeva uključuje ljude koji nisu iz zemalja bez vize.

Međutim, to znači da je Austrija jedna od rijetkih zemalja u Šengenu sa graničnom kontrolom – što je takođe sporno pitanje u Austriji i EU.

Čak i unutar Austrije, vrše se kontrole radi pronalaženja ilegalnih migranata (što može uključivati i prekoračenje roka boravka).

U junu 2022. godine, jedan slučaj je postao posebno poznat kada je policija kontrolisala 138 migranata u vozu u Tirolu, a mnogi nisu imali nikakve dokumente ili nisu imali papire koji im dozvoljavaju putovanje.

Kako stranci mogu brzo dobiti austrijsko državljanstvo?

Slučaj se odnosio na tražioce azila, ali kontrole na granicama i u vozovima nisu neobične u ovoj alpskoj zemlji. Dodatno, veća je vjerovatnoća da će vam tražiti dokumente ako ste osoba tamnije puti, prema studiji o rasnoj profilaciji Evropske agencije za osnovna prava.

Studija je pokazala da je dok je 25% opšte populacije bilo zaustavljeno od strane policije u Austriji, 49% “jasno prepoznatljivih” osoba iz podsaharske Afrike izjavilo da su bili kontrolisani.

Ako prekoračite dozvoljeni rok boravka, vjerovatnost da će vas “uhvatiti” (čak i ako niste svesni svoje situacije) je definitivno veća u Austriji.

Posljedice, dakle, mogu značajno varirati u zavisnosti od toga koliko ste dugo prekoračili rok, a prije svega da li radite ili koristite socijalne beneficije u Austriji.

Neki izvori tvrde da postoji mogućnost pregovaranja i traženja fleksibilnosti u slučajevima prekoračenja roka boravka, posebno ako možete opravdati razlog produženog boravka, kao što je bolest ili nepredviđene okolnosti. Međutim, svaki slučaj se procjenjuje pojedinačno i nema garancije da će se takav zahtjev prihvatiti.

Važno je napomenuti da je svako prekoračenje roka boravka ozbiljno kršenje imigracionih propisa i da se treba pridržavati pravila kako bi se izbjegle moguće posljedice.

Državljanstvo Austrije: Da li morate zaista odreći se svojeg izvornog državljanstva?

Često postavljena pitanja:

  1. Kako se računa period od 90 dana u Austriji?
    Period od 90 dana računa se unutar perioda od 180 dana. To znači da možete boraviti najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. Prilikom računanja, uzimaju se u obzir svi dani boravka, nezavisno od toga da li su uzastopni ili ne.
  2. Da li ću dobiti upozorenje prije nego što budem kažnjen zbog prekoračenja roka boravka?
    Nije zagarantovano da ćete dobiti upozorenje prije nego što budete kažnjeni zbog prekoračenja roka boravka. Iako je moguće da vam se pruži prilika da napustite zemlju dobrovoljno, zavisno od okolnosti, vlasti takođe imaju pravo da primene odgovarajuće sankcije bez prethodnog upozorenja.
  3. Mogu li produžiti svoj boravak u Austriji nakon što prekoračim rok od 90 dana?
    Ako želite produžiti svoj boravak u Austriji nakon što ste prekoračili rok od 90 dana, to može biti izazovno. U većini slučajeva, prekoračenje ovog roka podrazumeva nezakonit boravak i može rezultirati sankcijama i posljedicama.

Najbolji način da legalno ostanete u Austriji nakon prekoračenja roka od 90 dana je da aplicirate za odgovarajuću vizu ili boravišnu dozvolu. Međutim, budite svesni da je proces apliciranja složen i podložan odobrenju. Potrebno je pružiti valjane razloge za produženje boravka, kao što su studiranje, zaposlenje ili porodični razlozi.

U svakom slučaju, preporučljivo je da se konsultujete sa nadležnim imigracionim organima ili stručnjacima za imigraciju kako biste dobili tačne informacije i pravne savjete za vašu specifičnu situaciju.

Čitaj Više


What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL