Minimalna Norveška penzija: Ko je može dobiti i kako se računa?


Minimalna norveška penzija: Ko je može dobiti i kako se računa?
Minimalna norveška penzija: Ko je može dobiti i kako se računa?

Najniži nivo penzije je garantovana minimalna isplata penzije iz Nacionalnog osiguravajućeg sistema. Ali ko ga sve može dobiti i kako se zapravo računa?

U ovom blogu, istražićemo sve što trebate znati o najnižem nivou penzije i kako on funkcioniše. Saznajte više o tome kako ova odredba utiče na iznose penzija, kao i na to ko ima pravo da je prima.

Ko može dobiti najniži nivo penzije?

Da biste bili kvalifikovani za najniži nivo penzije, morate primati penziju u visini od 100 posto i imati najmanje pet godina Nacionalnog osiguranja.

Ako imate 40 godina ili više staža kao član Nacionalnog osiguravajućeg sistema, dobićete puni iznos najnižeg nivoa penzije.

Međutim, ako imate kraći period pokrivenosti Nacionalnim osiguranjem, najniži nivo penzije će biti smanjen u skladu sa tim.

Kriterijum za primanje penzije prije navršenih 67 godina je da ste stekli penzijska prava koja su barem jednako vrijedna najnižem nivou penzije.

Iz tog razloga, u praksi, obično nećete ispunjavati uslove za najniži nivo penzije sve dok ne napunite 67 godina.

Radna kultura u Norveškoj o kojoj bi stranci trebali biti svjesni

Kako se računa najniži nivo penzije?

Iznos isplate na najnižem nivou penzije zavisi od vašeg bračnog statusa.

Ako ste u braku ili imate partnera sa kojim živite, najniži nivo penzije takođe zavisi od prihoda i penzije vašeg supružnika/ice ili partnera/ice sa kojim živite.

Imate pravo na najniži nivo penzije po nižoj stopi ako živite sa supružnikom/icom koji/koja prima penziju ili ugovorenu penziju iz javnog sektora.

Ako i vi i vaš supružnik/ica/par primate punu penziju, tada vam se pruža garancija da će ukupna penzija biti najmanje dvostruko veća od najnižeg nivoa penzije po običnoj stopi.

Imate pravo na najniži nivo penzije po običnoj stopi ako živite sa supružnikom/icom koji/koja prima invalidsku naknadu.

Ako živite sa supružnikom/icom koji/koja ne prima ni jednu od navedenih naknada, ali ima godišnji prihod, uključujući i prihode od kapitala, koji je veći od dvostruko osnovnog iznosa,tada imate pravo na penziju po običnoj stopi.

‘Feriepenger’: Šta trebate znati o plaćenom godišnjem odmoru u Norveškoj

Takođe imate pravo na najniži nivo penzije po običnoj stopi ako ste u posljednjih 18 mjeseci 12 mjeseci živjeli sa osobom koja:

 • Prima penziju, ugovorenu penziju ili invalidsku naknadu
 • Prima naknadu kao supružnik ili bivši njegovatelj
 • Ima godišnji prihod, uključujući prihode od kapitala, koji je veći od dvostruko osnovnog iznosa

Ako izdržavate supružnika/staratelja starijeg od 60 godina i ispunjavate uslove za dodatak za supružnike, imate pravo na najniži nivo penzije po posebnoj stopi.

Ako imate partnera sa kojim imate zajedničku djecu ili partnera sa kojim ste ranije bili u braku, ista pravila važe i za vas kao i za bračne parove.

Imate pravo na najniži nivo penzije po visokoj stopi ako ste u braku/živite sa partnerom i gore navedene odredbe se na vas ne primjenjuju (tj. ako je prihod vašeg supružnika/ice/partnera/ice manji od dvostrukog osnovnog iznosa i nije obuhvaćen nijednim od navedenih penzijskih planova).

Stope za najniži nivo penzije se određuju u skladu sa godišnjim penzijskim iznosima.

Izgubljeno pravo izbjeglicama na puni najniži nivo penzije od januara 2021. godine.

Izbjeglice više nemaju pravo na najniži nivo penzije bez obzira na svoj period pokrivenosti Nacionalnim osiguranjem. Međutim, osobe koje su već dobile penziju po ovom posebnom režimu prije 1. januara 2021. godine će zadržati svoj nivo penzije nepromijenjen.

Plaće u Norveškoj: Koja zanimanja su najviše (i najmanje) povećala plate?

Transicijske odredbe se primjenjuju na osobe rođene 1959. godine ili prije:

 • Izbjeglice rođene 1959. godine ili prije, koje su imale više od 20 godina pokrivenosti Nacionalnim osiguranjem prije 1. januara 2021. godine, imaju pravo da im se starosna penzija izračunava bez obzira na njihov period pokrivenosti Nacionalnim osiguranjem.
 • Ako ste dobili invalidsku naknadu ili penziju za preživjele na osnovu posebnih prava koja su se primjenjivala za izbjeglice prije 1. januara 2021. godine i imate 20 godina pokrivenosti Nacionalnim osiguranjem sa navršenih 67 godina, zadržaćete to pravo prilikom prelaska na starosnu penziju.

Često postavljena pitanja (ČPP):

 1. Ko može dobiti najniži nivo penzije?
  • Pravo na najniži nivo penzije imaju osobe koje primaju 100 posto penzije i imaju najmanje pet godina Nacionalnog osiguranja.
 2. Kako se računa najniži nivo penzije?
  • Iznos najnižeg nivoa penzije zavisi od bračnog statusa i prihoda supružnika/ice ili partnera/ice. Različite stope se primjenjuju u zavisnosti od situacije.
 3. Da li su izbjeglice izgubile pravo na puni najniži nivo penzije?
  • Da, od januara 2021. izbjeglice više nemaju pravo na puni najniži nivo penzije, osim ako su već dobile penziju po posebnom režimu prije tog datuma.

What's Your Reaction?

LOVE
0
LOVE
OMG
0
OMG
HAHA
0
HAHA
COOL
0
COOL